Automatische plaatsbepaling

Het ontwikkelen en programmeren van een automatisch plaatsbepalingssysteem. Dit laat toe dat zowel kat- als kraanrijwerk automatisch terugkeren naar een op voorrand vastgezette positie.